Jdi na obsah Jdi na menu

Zasedání shromáždění 2019

 

Pozvánka na zasedání shromáždění 

které se koná ve středu dne 13.11.2019 od 18:30 hod

v sálu Sboru Církve bratrské v Praze 4 - Jižní Město

Modletická 1391/4, 149 00  Praha 4

Program shromáždění:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3. Zpráva o činnosti výboru.

4. Zpráva kontrolní komise.

5. Schválení zprávy o hospodaření a schválení účetní závěrky za rok 2018.

6. Zpráva o rekonstrukčních pracích v roce 2019 a plánu dalších prací v roce 2020.

7. Zpráva o splácení úvěru, ukončení první fixace úroku a schválení dalšího postupu SVJ pro další způsob splácení úvěru.

8. Diskuse.

9. Závěr.

 

Hlasování

Ad/2: Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Návrh:

Zapisovatel: Ing. Jan Sedláček

Ověřovatelé zápisu: Pavel Hruška, PhDr. Václava Holubová

ANO - NE - ZDRŽEL SE

Ad/5: Schválení zprávy o hospodaření a schválení účetní závěrky za rok 2018

Souhlasíte se schválením hospodaření a schválení účetní závěrky? (viz. příloha)

ANO - NE - ZDRŽEL SE

Ad/7: Zpráva o splácení úvěru, ukončení první fixace úroku a schválení dalšího postupu SVJ pro další způsob splácení úvěru.

Jedná se o rozhodnutí, zda nadále ponechat úvěr u České spořitelny, či úvěr refinancovat u jiného bankovního subjektu. Česká spořitelna nás informovala o ukončení fixace úvěru, přičemž zvýšila úrok úvěru z dosavadních 1,2% na 2,6%. Tím nám od prosince navýšila i splátku úvěru pro zachování doby splatnosti. Výbor na toto oznámení reagoval poptávkou u ostatních bankovních subjektů, kde nám byl od ČSOB nabídnut k refinancování úvěr s úrokovou sazbou 2,08% s fixaci na 5 let, či po celou dobu splácení tedy po dobu 7,5 let s úrokem 2,02%. Dále v rámci úvěru banka ČSOB umožňuje jedenkrát ročně mimořádnou splátku do výše 10% zbývající částky úvěru. Banka ČSOB nepožaduje žádnou zástavu, ani finanční obnos ve výši 500.000,- Kč, který nám nyní blokuje Česká spořitelna, jako zástavu k úvěru. Česká spořitelna na náš požadavek o refinancování reagovala pouze nabídkou se sníženým úrokem na 2,08%.

Z uvedeného důvodu se výbor rozhodl stávající úvěr u České spořitelny refinancovat úvěrem od ČSOB za výše uvedených podmínek.

Souhlasíte, aby stávající úvěr byl refinancován úvěrem od ČSOB?

ANO - NE - ZDRŽEL SE

V Praze dne 21.10.2019

Za výbor SVJ Modletická 1389

Václav Novák - předseda výboru

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář