Jdi na obsah Jdi na menu

Nástěnka

 

2020/3/16

Vážení sousede,

vzhledem k mimořádné situaci s koronavirem výměna kanalizačního potrubí v přízemí našeho domu se odkládá.

S pozdravem

Václav Novák

 

2020/3/11

Vážení sousede,

v následujícím týdnu od 16.3.2020 do 19.3.2020 budeme provádět v našem domě výměnu kanalizačního potrubí v přízemí.           Z uvedeného důvodu budeme nucení vypnout vodu na dvou stoupačkách, abychom zamezili, že budete pouštět vodu do kanalizace v době, kdy bude odpojen odpad.

Práce se budou provádět vždy od 8:00 do 17:00 hod. Pokud budou práce v ten den hotové dříve, bude voda puštěna.

Tito vás žádám, aby v době, kdy nepoteče voda, se nic nesplachovalo do záchodu!

Byty, kterých se výměna konkrétní den týká:

Stoupačka č. 1 dne 16.3.2020 - byty č.    1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81                                                                            Stoupačka č. 2 dne 16.3.2020 - byty č.  2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82

Stoupačka č. 3 dne 17.3.2020 - byty č.  3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83                                                                              Stoupačka č. 4 dne 17.3.2020 - byty č.  4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68, 76, 84

Stoupačka č. 5 dne 18.3.2020 - byty č.  5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85                                                                              Stoupačka č. 6 dne 18.3.2020 - byty č.  6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86

Stoupačka č. 7 dne 19.3.2020 - byty č.  7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87                                                                              Stoupačka č. 8 dne 19.3.2020 - byty č.  8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88

Děkuji za pochopení
 
Novák Václav
Předseda SVJ
 
 

2020/1/9

Vážení sousede,

dne 17.1.2020 mezi 17 - 20 hod bude proveden odečet bytových vodoměrů instalovaných na topných tělesech. Z tohoto důvodu by měly být zpřístupněné bytové/nebytové jednotky.

Technik provádějící odečet: paní Wimmerová, tel.: 777 237 685

Děkuji

 

 

2019/10/30

Vážení sousede,

vzhledem k častým dotazům ohledně přechodu signálu na DVTB-2, bych vás rád informoval, že na našem domě, při provedení samostatného televizního přijímače, jsme již počítali s přechodem na tento signál a domovní anténa bude i nadále přenášet správný signál do vašich televizorů.

Pokud využíváte služeb AIM či UPC, nemusíte přechod na tento signál řešit.

Děkuji

Novák Václav - předseda SVJ Modletická 1389/3

antena-vezak-pt150703_galerie-980.jpg

 

 

 

 

2019/10/29

Oznámení

Vážení uživatelé bytových jednotek (nebytových prostorů),                                                                                                                        Z pověření výboru SVJ a v souladu s Občanským zákoníkem, vás žádáme o zpřístupnění vaší bytové (nebytové) jednotky k provedení výměny bytových vodoměrů SV + TV a výměny rozdělovačů topných nákladů (RTN).

Časový harmonogram provedení prací:

4.11.2019 Čas 9:00 - 18:00 Čísla bytů 88 - 59

5.11.2019 Čas 9:00 - 18:00 Čísla bytů 58 - 29

6.11.2019 Čas 9:00 - 18:00 Čísla bytů 28 - 1 + NP

Pracovníci budou postupovat z horních pater směrem dolů dle uvedeného harmonogramu.

Žádáme vás o odstranění všech překážek u stoupaček v bytě, které by bránily výměně vodoměrů a o odstranění všech překážek v okolí radiátorů, které by bránily výměně RTN.

Profitherm CZ s.r.o. (osoba odpovědná za dílo)

Technik: Jan Vysoglad, tel.: 773 994 942

 

2018/07/16

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v souvislosti s rekonstrukci HDV 2018

Pozor - změna!

Přerušení dodávky elektřiny - změny.pdf.xlsx

 

2018/07/16

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 23.7.2018

Přerušení dodávky elektřiny 2018_7_23.pdf

 

2018/06/04

Dobrý den do SVJ Modletická 1388,

na základě předložených hlasovacích lístků Vám posílám přílohou výsledky hlasování „per rollam“ ve věcí schválení kompletní rekonstrukce elektroinstalace v SVJ Modletická 1388 do částky 1.100.000,- Kč.

Tento návrh byl dle výsledku přijat. Blahopřeji.

Pouze upozorňuji ze stanov, že pro hlasování mimo shromáždění jsem musel použít hlasovací kvórum  >50% všech. 

U dvou případu vnímám pouze formálně doložit výboru plnou moc byt č. 32 a byt č. 78, tak aby bylo v souladu s Katastrem nemovitostí.

I kdybychom tyto dva hlasovací lístky vyřadili (pro neplatnost), rozhodnutí vlastníků bude stejné s pozitivním výsledkem.

Hlasovací lístky Vám vrátíme v pondělí.

Děkuji za spolupráci a pro případné nejasnosti jsem k dispozici.

S pozdravem  

Jiří Kozman

Vedoucí střediska správy bytů

Tererova 1356/6a

Tel.: 226 801 207

2018_05_24 Protokol o hlasování.pdf

 

 

2018/06/04

Odstávka vody proběhne ve dnech 18.7.2018 – 20.7.2018

V příloze se nachází dokument od společnosti Pražská teplárenská, která vás tímto informuje o termínu letní odstávky vody.

Odstávka vody.pdf

 

2018/05/28

PRE - Upozornění pro odběratele elektřiny

Dne 11.6.2018 

v době od 8:00 do 9:00 hod bude ve Vašem domě provedena výměna elektroměrů. Vaše osobní přítomnost není nutná v případě, že Váš elektroměr je umístěn na volně přístupném místě. Část zákaznického listu se stavy číselníků elektroměru bude vložená do Vaší poštovní schránky. Stavy číselníků budou též uvedeny v "kontrolních listech odběru elektřiny".

Výměna bude provedena u těchto zákazníků:

Byt č. 6 a byt č. 16

 

2015/10

Informace ohledne koupe bytu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář